Οι Υπηρεσίες μας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρεία Κ8 Security αποτελεί μια αξιόπιστη λύση στην παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας, με έμφαση στη φύλαξη και στην προστασία.

Με γνώμονα πάντα, τις ανάγκες των εκάστοτε πελατών, η Κ8 σχεδιάζει και παρέχει εξατομικευμένα σχέδια ασφαλείας και προστασίας, που στηρίζονται στην εμπειρία και στην άρτια κατάρτιση του -ειδικά αδειοδοτούμενου- προσωπικού της και στο ευρύ δίκτυο συνεργατών της. Στοιχεία, που σε συνδυασμό με τη διαρκή επένδυση και την άριστη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών στους τομείς των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ICT), επέτρεψαν στην Κ8 να αναπτύξει έναν ευρύ κύκλο υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας, με κύρια χαρακτηριστικά την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό.

Ανταποκρινόμενοι πλήρως, στις υψηλές απαιτήσεις αυτών που μας εμπιστεύονται, ενεργούμε πάντα με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες τους, με ευελιξία στις ιδιαιτερότητες των περιστάσεων.

Η ίδρυση και η λειτουργία της Κ8 Security βασίζεται στο εν ισχύ νομοθετικό πλαίσιο (Νόμος 2518/1997), στην ειδική διαπίστευση από την Ελληνική Αστυνομία, αλλά και στην απρόσκοπτη συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ

Στον τομέα της στατικής φύλαξης ιδιωτικών και δημόσιων χώρων παρέχονται υπηρεσίες συνεχούς ελέγχου και φύλαξης, με μέριμνα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων απειλών και κινδύνων. Επιπρόσθετα, παρέχεται η υπηρεσία ελέγχου και αξιολόγησης των υφιστάμενων μέτρων φύλαξης.

Η Κ8 Security μεριμνά για τις πολυσύνθετες και υψηλές απαιτήσεις των διαφόρων εταιρικών σχημάτων, με την προστασία προσώπων (προσωπικό, πελάτες, επισκέπτες κ.ά.), φυσικών χώρων, εταιρικής περιουσίας (γραφεία, οχήματα κ.ά.) και εμπορευμάτων. Παράλληλα, η Κ8 φροντίζει για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των χώρων της εκάστοτε εταιρείας ή της διεξαγωγής εκδηλώσεων.

 

 

VIP PROTECTION

Η Κ8 Security ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις της προστασίας VIP προσώπων, καθώς πρόκειται για μια εξαιρετικά ευαίσθητη υπηρεσία  που μεριμνά για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων, έχει αναπτύξει ένα πλέγμα συνεπικουρούμενων υπηρεσιών για την εκπόνηση εξατομικευμένων σχεδίων ασφαλείας και προστασίας.

Με βάση την εξέταση και ανάλυση του καθημερινού περιβάλλοντος των υπό προστασία προσώπων (οικογένεια, εργασία, κοινωνικές συναναστροφές κ.ά.), δομεί αναλυτικά σχέδια προστασίας που επιτρέπουν τη μέγιστη ασφάλεια, με διακριτικότητα και χωρίς περιορισμούς στις καθημερινές δραστηριότητες και στις διαπροσωπικές σχέσεις των υπό προστασία προσώπων.

Η υπηρεσία προστασίας VIP προσώπων απευθύνεται στις ανάγκες φύλαξης υψηλά ιστάμενων προσώπων είτε από τη χώρα μας είτε από το εξωτερικό.

Λ. Κηφισίας 125 - 127
Τ.Κ. 11524 Αθήνα
Email:
info@k8security.gr
Τηλέφωνο:
6945301927, 6981576608

© Copyrights 2019 K8 Security – All rights reserved.